Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer
Yoga and Trainer
Menu
CÁC KHÓA HLV YOGA 200H ĐÃ TỐT NGHIỆP

Cứ đều đặn mỗi tháng YATA lại đưa thành công những chuyến đò chở các tân HLV từ nơi bắt đầu cuộc sống mới đến bến bờ thành công trong sự nghiệp trở thành HLV Yoga mang sức khỏe đến cho cộng đồng.

YATA rất tự hào chia sẽ hình ảnh kỉ yếu cũng như những thành quả mà các bạn đã đạt được đến mọi người.

* Khóa Tháng 01_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-05012019-11052019

 

 

* Khóa Tháng 03_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-23032019-07072019

 

 

* Khóa Tháng 04_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-27042019-27082019

 

 

* Khóa Tháng 05_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-25052019-25092019

 

 

* Khóa Tháng 06_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-28062019-28102019

 

 * Khóa Tháng 08_2019: https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-24082019-24122019

 

* Khóa Tháng 09_2019 (tốt nghiệp 01/2020): https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-28092019-28012020

 

 

* Khóa Tháng 12_2019 (tốt nghiệp 04/2020): https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-15122019-15042020

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết khóa học gần nhất, bạn hãy đăng ký:

https://forms.gle/VjYxUELMcxCY84vz9

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0707768594
Go Top