Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
Menu
CÁC KHÓA HLV YOGA 200H ĐÃ TỐT NGHIỆP NĂM 2018-2019

YATA rất tự hào chia sẽ hình ảnh kỉ yếu cũng như những thành quả một số khóa đã tốt nghiệp đến mọi người.

* Khóa 200h K02

    

 

    

 

  

 

 

* Khóa 200h K03

    

 

    

 

 

* Khóa 200h K04

     

 

  

 

 

* Khóa 200h K05

     

 

     

 

 

* Khóa 200h K06:

    

 

        

 

    

 

 

* Khóa 200h K07:

    

 

  

 

 

* Khóa 200h K08:

    

 

    

 

      

 

 

* Khóa 200h K09:

    

 

         

 

      

 

 

* Khóa 200h K10:

    

 

    

 

     

 

 

Xem thêm các khóa tốt nghiệp năm 2020 tại đây:  https://yogaandtrainer.com/cac-khoa-hlv-yoga-da-tot-nghiep-2020

_________________________________________________

Để biết thêm thông tin chi tiết khóa học gần nhất, bạn hãy đăng ký:

https://yogaandtrainer.com/tphcm-dao-tao-hlv-yoga-200h

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0707768594
Go Top