Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
Menu
CÁC KHÓA HLV YOGA 200H ĐÃ TỐT NGHIỆP NĂM 2019-2020

YATA rất tự hào chia sẽ hình ảnh kỉ yếu cũng như những thành quả một số khóa đã tốt nghiệp đến mọi người.

* Khóa 200h K11:

      

 

      

 

       

 

 

* Khóa 200h K12:

      

 

      

 

      

 

 

* Khóa 200h K14:

      

 

      

 

  

 

 

* Khóa 200h K15:

      

 

      

 

      

 

 

* Khóa 200h K16:

      

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0707768594
Go Top