Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga
Menu
CÁC KHÓA HLV YOGA 200H ĐÃ TỐT NGHIỆP NĂM 2019-2020

YATA rất tự hào chia sẽ hình ảnh kỉ yếu cũng như những thành quả một số khóa đã tốt nghiệp đến mọi người.

* Khóa 200h K11:  15/ 12/ 2019 - 15/ 04/ 2020

      

 

      

 

       

 

 

* Khóa 200h K12:   29/ 02/ 2020 - 29/ 06/ 2020

      

 

      

 

      

 

 

* Khóa 200h K14: 24/ 05/ 2020 - 24/ 09 /2020

      

 

      

 

  

 

 

* Khóa 200h K15: 13/ 07/ 2020 - 13/ 11/ 2020

      

 

      

 

      

 

 

* Khóa 200h K16:  13/ 07/ 2020 - 13/ 11/ 2020

      

      

 

* Khóa 200h K17: 08/ 08/ 2020 - 08/ 12/ 2020

 

      

 

    

 

* Khóa 200h K18: 29/ 08/ 2020 - 29/ 12 /2020

 

  

     

 

* Khóa 200h K19:     26/ 09/ 2020 - 26/ 01 /2021

 

    

    

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0707768594
Go Top