Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

Yoga and Trainer

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga, yogapose, yoga tư thế, yoga ngoại cảnh, yoga nhóm, yoga partner

khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga, yogapose, yoga tư thế, yoga ngoại cảnh, yoga nhóm, yoga partner
khoahlv, huanluyenvienyoga, khoahochuanluyenvienyoga,hlvyoga, YATA, yata, yogandtrainer, yogaandtraineracademy, huanluyenvienyoga, yoga, yogapose, yoga tư thế, yoga ngoại cảnh, yoga nhóm, yoga partner
Menu
CÁC KHÓA HLV YOGA ĐÃ TỐT NGHIỆP 2020

Cứ đều đặn mỗi tháng YATA lại đưa thành công những chuyến đò chở các tân HLV từ nơi bắt đầu cuộc sống mới đến bến bờ thành công trong sự nghiệp trở thành HLV Yoga mang sức khỏe đến cho cộng đồng.

YATA rất tự hào chia sẽ hình ảnh kỉ yếu cũng như những thành quả mà các bạn đã đạt được đến mọi người.

 

* Khóa đầu Tháng 05_2020 (tốt nghiệp 09/2020) https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-05052020-05092020-k12

 

* Khóa cuối tháng 05_2020 (tốt nghiệp 09/2020) https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-24052020-24092020-k14

 

* Khóa đầu tháng 07_2020 (tốt nghiệp 11/2020): https://yogaandtrainer.com/ngoai-canh-khoa-hlv-yoga-khoa-11072020-11112020-k15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0707768594
Go Top